Min vårdplan bröstcancer – först ut som nationell MVP

Sidan publicerades 25 november 2020

Idag lanserar RCC Min vårdplan bröstcancer som den allra första diagnosspecifika nationella versionen av Min vårdplan. Det nationellt enhetliga innehållet publiceras idag på cancercentrum.se för de som vill erbjuda patienterna Min vårdplan bröstcancer på papper. Den digitala versionen lanseras på 1177 fredagen den 4 december.

Utvecklingen av Min vårdplan i cancervården har gått stadigt framåt de senaste åren. Sedan lanseringen av de digitala versionerna via 1177 har innehållet i de hittillsvarande regionala versionerna av Min vårdplan blivit allt mer likvärdigt. I längden blir det för arbetskrävande för enskilda sjukhus och regioner att själva anpassa och uppdatera allt innehåll.

Tanken med Min vårdplan är också att alla patienter ska få tillgång till samma information. Nu lanseras därför Min vårdplan bröstcancer som den allra första diagnosspecifika nationella versionen av Min vårdplan.  

Foto av Susanne Dieroff Hay– Som patient vill jag ha korrekt, lättillgänglig och uppdaterad information om min diagnos. Jag som patient är unik, så jag vill att den information jag får gäller just precis mig själv och jag vill vara med och bestämma vilken information som jag önskar ha. Samtidigt vill jag känna mig trygg med att jag får tillgång till den allra senaste och bästa informationen, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet.

Avsikten med nationella versioner av Min vårdplan är just detta, att de ska ge information om patientens hela vårdförlopp, med alla olika delar inkluderade. Men informationen ska också vara anpassad efter varje patients situation och behov. Den kunskapsbank som det samlade informationsinnehållet utgör ger möjligheter för patienten att aktivt kunna ta del av helheten i sitt vårdförlopp samtidigt som kontaktsjuksköterskan kan anpassa mängden och innehållet i planen under vårdförloppets gång.

– Möjligheten till kommunikation, att spara ned de delar som jag tycker är viktiga samt att planen finns i både digitalt format och pappersformat gör att den går att använda på olika sätt och inte exkluderar någon. Min förhoppning är att Min Vårdplan snarast ska implementeras på sjukhusen och komma alla patienter till godo, säger Susanne Dieroff Hay.

Nationell patientinformation till Min vårdplan

Foto av Katja Vuollet Carlsson– Min vårdplan ska göra vård och behandling tydlig för patienten, bland annat genom att erbjuda individanpassad information. Det stärker patientens möjligheter till att vara delaktig i den egna vården, i den mån patienten vill och kan, säger Katja Vuollet Carlsson, ordförande i regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan..

Katja Vuollet berättar att det ser lite olika ut runt om i landet i vilken utsträckning verksamheter har haft möjlighet att erbjuda patienter Min vårdplan. Därför hoppas hon att lanseringen av de nationella versionerna som nu lanseras under de kommande månaderna kommer att öka intresset att införa Min vårdplan på 1177 på fler sjukhus.

– Genom att erbjuda nationell Min vårdplan ökar jämlikheten på informationen och stödet samtidigt som det avlastar verksamheterna i att själva ta fram och förvalta information. Vi hoppas att detta gör att fler patienter med cancer kommer att få en Min vårdplan.

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande finns på vår webbplats.

Patientinformation till Min vårdplan bröstcancer

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Tjock- och ändtarmscancer – årsskiftet 2020-21
  • Peniscancer –årsskiftet 2020-21
  • Prostatacancer –början av 2021
  • Äggstockscancer – början av 2021
  • Tumörer i det centrala nervsystemet –början av 2021
  • Urinblåsecancer – våren 2021
  • Huvud- och halscancer – våren 2021
  • Barncancer – hösten 2021
  • Myelom – tidplan ännu ej bestämd