Förlängd svarstid på remissrundan för vårdprogram

Sidan publicerades 25 november 2020

Svarstiden i den pågående remissrundan för vårdprogram och SVF förlängs till den 15 februari 2021. Information om nytt svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Nationella vårdprogram på remissrunda

Covid-19-pandemin innebär just nu en ökande belastning vården och därför har flera regioner begärt mer tid i den pågående remissrundan för vårdprogram och SVF. Remissrundan startade den 16 november och planerades pågå i två månader enligt RCC:s ordinarie rutiner.

RCC i samverkan har hörsammat önskemålen och beslutat att förlänga svarstiden med en månad. Nytt svarsdatum för remissrundan är den 15 februari.

Åtta vårdprogram är på remissrunda:

  • Aggressiva B-cellslymfom
  • Hypofystumörer
  • Livmoderhalscancerprevention
  • Livmoderkroppscancer
  • Myelom
  • Neuroendokrina buktumörer
  • Prostatacancer (även mindre ändringar i SVF)
  • Tjock- och ändtarmscancer