Enkätstudie om landets kontaktsjuksköterskeverksamhet

Sidan publicerades 16 november 2020

För att möjliggöra fortsatt utveckling av kontaktsjuksköterskeverksamheten och få till en jämlik vård utförs nu en nationell enkätstudie bland landets kontaktsjuksköterskor.

Studien fokusera på att ta reda på hur kontaktsjuksköterskeverksamheten och kontaktsjuksköterskornas förutsättningar för att utföra sitt uppdrag ser ut.

— Vi vill att så många kontaktsjuksköterskor som möjligt svarar på enkäten, då enkäten kan ligga till grund för mycket kunskap om hur funktionen och uppdraget behöver vara organiserat för att ge bäst förutsättningar för både personal och patienter, säger Frida Smith, forskningsledare på Regionalt cancercentrum väst. 

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och består av två delar; en studiespecifik del om arbetets innehåll och organisation samt bakgrundsdata: ålderkön och utbildning och en del bestående av ett instrument för att mäta samvetsstress samt frågor som rör möjligheten att arbeta som kontaksjuksköterska under coronapandemin.

Om du vill delta i studien och inte fått länk till enkäten via din chef, är du som kontaktsjuksköterska välkommen att kontakta respektive medlem i den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. 

Kontaktuppgifter till den nationella arbetsgruppen 

Om studien

Studien utgår från en tidigare gjord studie av Karlstads universitet och görs tillsammans med Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum syd. Data samlas in av samtliga regionala cancercentrum. Syftet är att nationellt kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten genom att beskriva kontaktsjuksköterskors roll, funktion och förutsättningar för uppdraget ur kontaktsjuksköterskornas perspektiv samt att undersöka samvetsstress hos kontaktsjuksköterskor.

För mer information om enkäten och studien lyssna på webbinariet ”Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården” från 19:00

Utan kontaktsjuksköterskor stannar cancervården