Uppdaterat vårdprogram cancer utan känd primärtumör, CUP

Sidan publicerades 5 mars 2020

Det nationella vårdprogrammet för cancer utan känd primärtumör, CUP, reviderades senast 2016. Samma år infördes standardiserade vårdförlopp (SVF) för patienter med misstänkt CUP, vilket har lett till en mer strukturerad handläggning och förbättrat omhändertagande av patienter med CUP. I mars 2020 fastställdes den senast reviderade versionen av vårdprogrammet.

Den nya versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande punkter:

  • Uppdatering av incidens för CUP som visar minskning av antalet CUP-fall.
  • Det har gjorts ett förtydligande med uppdelning i basutredning och utökad utredning i överenstämmelse med SVF-CUP. Som i föregående vårdprogram poängteras vikten av en strukturerad och individanpassad utredningsgång för att undvika både under- och överutredning.
  • Rekommendationer för behandling med läkemedel är uppdaterat.

Patologidelen, som är mycket uppskattad, är dock inte justerad i denna version av vårdprogrammet. Ett KVAST-dokument för CUP kommer att tas fram under 2020 och därefter ersätta nuvarande bilaga 1 och 2.

Nationellt vårdprogram cancer utan känd primärtumör (CUP), Kunskapsbanken.