Nytt vårdprogram för binjuretumörer

Sidan publicerades 3 mars 2020

Ett nytt vårdprogram för binjuretumörer har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Detta vårdprogram täcker utredning, behandling och uppföljning av samtliga typer av binjuretumörer.

En förändring i en eller båda binjurarna ses i cirka 5 % av alla radiologiska undersökningar av buken och incidensen stiger med patientens ålder. De allra flesta av dessa förändringar kan efter utredning avskrivas och utgör inte ett signifikant hälsoproblem för patienten. Ibland kan fyndet dock vara avgörande, då potentiellt livshotande tillstånd kan upptäckas och behandlas i tid.

Vissa patienter med hypertoni, högt blodtryck, (t.ex. refraktär hypertoni, unga med hypertoni, patienter med attacksymtom) bör utredas avseende hormonproducerande binjuretumörer. Även patienter med vissa metabola störningar bör utredas avseende överproduktion av framför allt kortisol från binjurebarken.

Primär malignitet i binjuren är väldigt sällsynt, men kräver snabb handläggning av flera olika specialiteter. Metastaser till binjuren är däremot inte sällsynta och kan vara föremål för kirurgisk behandling där de inte är ett led i en generaliserad cancersjukdom.

I vårdprogrammet finns algoritmer och tolkningsförslag för olika slags utredningar och behandlingar. Även benigna binjuretumörer tas upp, som uppvisar en mycket stor variation i klinisk presentation, symtomatologi och krav på handläggning.

Vårdprogrammet vänder sig till såväl primärvård som högspecialiserad vård. Eftersom binjuretumörer och -sjukdomar har så skiftande presentation och handläggning, har respektive tumörtyp beskrivits i separata kapitel.

Nationellt vårdprogram binjuretumörer, Kunskapsbanken.