Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

Sidan publicerades 30 mars 2020

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Tillfälliga avvikelser i behandlingsrekommendationer

De nationella vårdprogramgrupperna följer noga utvecklingen kring coronaviruset och kompletterar vissa vårdprogram med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer. De publiceras kontinuerligt på vår webbplats. Om du vill få en avisering via e-post när ett vårdprogram uppdateras kan du skapa ett konto i Kunskapsbanken.

I de fall då regioner väljer att ta fram regionspecifika avvikelser i behandlingsrekommendationer, ligger ansvaret för dessa hos respektive region. I den mån det kommer till vår kännedom att tillfälliga avvikelser tagits fram, publicerar vi även dem på webbplatsen.

Screening

Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna och behovet att optimera hälso- och sjukvårdsresurserna leda till att screeningverksamhet tillfälligt kan behöva pausas. Utifrån att förutsättningarna är olika över landet anser RCC i samverkan att det är viktigt att varje region löpande gör en bedömning så att screening för bröst-, livmoderhals- och tjock- och ändtarmscancer kan fortgå i så normal omfattning som möjligt.

Till Kunskapsbanken