Uppdaterat vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg

Sidan publicerades 13 februari 2020

Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg har uppdaterats. Som tidigare omfattar vårdprogrammet lågmaligna (WHO grad II) och högmaligna (WHO grad III och IV) astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) hos vuxna patienter.

Alla kapitel i det nationella vårdprogrammet för tumörer i centrala nervsystemet (CNS) har uppdaterats och reviderats. I den nya versionen har även nya diagnosgrupper inkluderats – medulloblastom, ependymom och intrakraniella germinalcellstumörer. Dessa diagnosgrupper har specifika rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Huvudsakliga förändringar i vårdprogrammet:

  • Symtomatologi och utredning för patienter med ryggmärgstumörer, samt omvårdnad och rehabilitering av dessa patienter, beskrivs mer utförligt än tidigare.
  • Rekommendationer kring neuropatologisk diagnostik har uppdaterats.
  • En ny behandling av glioblastom, TTFields, har godkänts och rekommenderas av den nationella vårdprogramgruppen.
  • Uppföljningskapitlet har utökats.
  • Egenvårdskapitlet har reviderats med rekommendationer både till patienter och vårdpersonal.

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg, Kunskapsbanken