Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Sidan publicerades 3 februari 2020

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Regionala cancercentrum i samverkan har i dag uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper och överlämnat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare till sex medarbetare inom respektive kategori.

rcc_kontaktsjukskoterskor.jpgÅrets kontaktsjuksköterskor Elisabeth Einarsson Åberg, Anna-Karin Garp, Eva Rosén, Hanna Rafstedt, Anna Watz och Frida Idenfors samt Gunilla Gunnarsson (tidigare nationell cancersamordnare som tilldelades RCCs hedersutmärkelse) och H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Kontaktsjuksköterskor möter patienter med komplexa behov. De skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens och de närståendes möjlighet att vara delaktig i patientens vård.

Processledarna i cancervården är den viktigaste länken mellan såväl nationell som regional kunskapsbildning och den kliniska verksamheten. De har en avgörande roll i arbetet med att omsätta gemensamma kunskapsstöd till praktisk cancervård.

Nyinstiftade utmärkelser

För att uppmärksamma och tacka dessa nyckelpersoner för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan i år instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare.

Utmärkelserna överlämnades idag av H.K.H. Kronprinsessan Victoria, under RCCs och Socialdepartementets jubileumsdag för den nationella cancerstrategin i Aula Medica på Karolinska Institutet. Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare gick till en medarbetare i vardera sjukvårdsregion, som på ett särskilt förtjänstfullt sätt utmärkt sig i sin yrkesroll.

Årets kontaktsjuksköterska 2020

Elisabeth Einarsson Åberg, Södra sjukvårdsregionen
Anna-Karin Garp, Sydöstra sjukvårdsregionen
Eva Rosén, Västra sjukvårdsregionen
Hanna Rafstedt, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Anna Watz, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Frida Idenfors, Norra sjukvårdsregionen

arets-kontaktsjukskoterska-2020.jpg

Årets kontaktsjuksköterska 2020 möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt. De står alla för kontinuitet och skapar trygghet för både patienter och närstående, stärker deras ställning i vården och har förmågan att se allas individuella behov.

De ser till att patienterna får individuella skriftliga vårdplaner och att patienter och närstående är välinformerade. Genom sitt arbete bidrar de till att skapa smidiga och rationella patientflöden. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla kontaktsjuksköterskerollen på sin klinik.

Årets processledare 2020

Johan Styrke, Norra sjukvårdsregionen
Britt-Marie Karlson, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Annika Sjövall, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Pernilla Dahm-Kähler, Västra sjukvårdsregionen
Marianne Maroti, Sydöstra sjukvårdsregionen (frånvarande, priset hämtades av Srinivas Uppgunduri)
Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki, Södra sjukvårdsregionen

Utmärkelsen Årets processledare delas utÅrets processledare Johan Styrke, Britt-Marie Karlson, Annika Sjövall, Pernilla Dahm-Kähler, Srinivas Uppgunduri (chef vid RCC Sydöst tog emot Marianne Marotis utmärkelse), Maria Planck, Jaroslaw Kosieradzki samt H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

arets-processledare-2020.jpg

Årets processledare 2020 är alla förebilder, pådrivare och ambassadörer för RCCs verksamhet. De har alla varit processledare under flera år, några ända sedan starten av RCC. Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård.

Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla processerna inom sina sjukvårdsregioner.

Foto: Emelie Otterbeck

Läs vidare om de som fått utmärkelser

Anna Watz, Årets kontaktsjuksköterska RCC Uppsala Örebro

Britt-Marie Karlson, Årets processledare RCC Uppsala Örebro

Eva Rosén, Årets kontaktsjuksköterska RCC Väst

Pernilla Dahm-Kähler, Årets processledare RCC Väst

Elisabeth Einarsson Åberg, Årets kontaktsjuksköterska RCC Syd

Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki, Årets processledare RCC Syd

Frida Idenfors, Årets kontaktsjuksköterska RCC Norr

Johan Styrke, Årets processledare RCC Norr

Anna-Karin Garp, Årets kontaktsjuksköterska RCC Sydöst

Marianne Maroti, Årets processledare RCC Sydöst