Gunilla Gunnarsson statlig delegationsledare

Sidan publicerades 24 augusti 2020

Regeringen utsåg den 13 augusti tidigare nationella cancersamordnaren och RCC-ordföranden Gunilla Gunnarsson till ordförande för en ny tillgänglighetsdelegation. Delegationen ska öka tillgängligheten och korta köerna inom hälso- och sjukvården.

Gunilla GunnarssonTillgänglighetsdelegationen, som har sin upprinnelse i en punkt om uppdaterad kömiljard i januariavtalet och regeringens vilja att få fram en generalplan för vårdens tillgänglighet, har flera uppdrag

– Vi ska stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner, stödja tillgängligheten vid utvecklingen av den nära vården, utreda om ytterligare nationell samordning behövs av sjukvårdsrådgivningen genom 1177, utreda en utökad vårdgaranti och utveckla överenskommelsen om kömiljarden, säger Gunilla Gunnarsson.

Hon berättar att samverkan kommer att ske med Socialstyrelsen, som sedan tidigare har uppdraget att stödja regionernas hantering av det uppdämda vårdbehov som uppstått till följd av covid 19-pandemin. RCCs arbete med standardiserade vårdförlopp, som är en viktig del för bättre tillgänglighet, kommer också att belysas.

– Det här är ett stort, svårt och utmanande uppdrag men jag ska göra mitt bästa för att tillsammans med staten, SKR och de enskilda regionerna bidra till arbetet med förbättrad tillgänglighet. Pandemin har ju ytterligare försämrat en redan ansträngd tillgänglighet i vården, men det finns också erfarenheter från covid 19-hanteringen som jag tror vi kan bygga vidare på, säger Gunilla Gunnarsson.

En första delrapport ska vara klar 30 juni 2021 och en slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 15 maj 2022.

Gunilla Gunnarsson avslutar sitt nuvarande SKR- och RCC-arbete den 30 september och kommer därefter att arbeta med delegationsuppdraget. Sekretariatet och övriga deltagare i delegationen är inte utsedda än.