Nationella vårdprogram ute på remiss

Sidan publicerades 15 november 2019

Fyra nationella vårdprogram och ett SVF går idag ut på remiss till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Nya vårdprogram

Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn är helt nytt och går nu på en första remissrunda till profession och patientföreningar för medicinska synpunkter.

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer har redan varit på remissrunda till professionen och går nu till regionerna för översyn av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

Reviderade vårdprogram och SVF

Det nationella vårdprogrammet för cancer utan känd primärtumör, CUP, är reviderat och går på gemensam remissrunda till regioner, profession och patientföreningar.

Detsamma gäller för det nationella vårdprogrammet för prostatacancer, där även det standardiserade vårdförloppet går på remiss. Det standardiserade vårdförloppet gick på remiss till professionsföreningarna redan tidigare i höst, tillsammans med en preliminär version av diagnostikkapitlet ur vårdprogrammet. Vårdförloppet har reviderats utifrån remissynpunkterna och den reviderade versionen går nu på remiss tillsammans med vårdprogrammet även till regionerna. Det standardiserade vårdförloppet kommer att fastställas och börja gälla tillsammans med vårdprogrammet under våren 2020.

Nationella vårdprogram och SVF på remiss

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.