Vårdprogrammet för malignt melanom är uppdaterat

Sidan publicerades 17 maj 2019

Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom har genomgått en revidering, vilken godkändes av RCC i samverkan 29 april 2019. I det uppdaterade vårdprogrammet har främst kapitlet om systemisk behandling reviderats i och med att nya mediciner har godkänts för adjuvant behandling. Utöver det har mindre revideringar gjorts i vårdprogrammet.

De viktigaste förändringarna vid denna revidering:

  • Adjuvant (postoperativ) behandling med checkpointhämmare i monoterapi rekommenderas för patienter med stadium IIIb-d sjukdom och kan övervägas vid stadium IIIa.
  • Vid BRAF-muterat melanom rekommenderas adjuvant behandling antingen med BRAF-hämmarna dabrafenib och trametinib i kombination, eller adjuvant behandling med checkpointhämmare i monoterapi för samma patientgrupper.
  • Den adjuvanta behandlingen pågår i 12 månader och ska påbörjas inom 12 veckor efter operation.
  • Det rekommenderas att behandling med ipilimumab och nivolumab i kombination bör övervägas vid metastaserat mukosalt melanom eller vid metastaserat ögonmelanom.
  • Behandling med imatinib kan vara ett behandlingsalternativ vid metastaserat melanom med c-kit mutation.
  • Ett förtydligande har gjorts avseende centralisering av lymfkörtelkirurgin.

Utvecklingen av nya behandlingar, som inkluderar målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, har gått mycket snabbt för melanom. Dessa behandlingar har markant förbättrat överlevnaden vid metastaserad sjukdom och kan påtagligt förlänga tiden till återfall. Durationen av behandlingssvaret varierar dock mellan patienterna och det saknas fortfarande behandlingsprediktiva markörer. Dessa läkemedel har nu även visat mycket god effekt som adjuvant behandling vid lokoregional sjukdom.

Nationellt vårdprogram för malignt melanom