Så följer vi upp SVF – läs artikelserien

Sidan publicerades 27 februari 2019

När SVF-satsningen inleddes och den nationella uppföljningsmodellen mejslades fram fanns de som tvivlade på att det skulle gå att fånga väntetidsdata så. Idag kan man löpande följa hur väntetiderna i alla standardiserade vårdförlopp ser ut runt om i landet. Men det finns fortfarande frågetecken runt uppföljningen.

Skärmbild med SVF-uppföljningsgrafikInförandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården startade 2015. Flera framsteg har gjorts sedan dess. Utredning för misstanke om cancer görs på ett mer enhetligt sätt i hela landet. På flera håll går utredningen fortare än förut och de flesta patienter som gått igenom ett SVF är nöjda med sin vårdkontakt.

Väntetiderna har dock inte minskat så mycket som alla hoppades. I alla fall ser det inte ut så när man studerar den nationella uppföljningsstatistiken. Men det råder också en viss osäkerhet om huruvida statistiken ger en sann bild av det verkliga läget.

För att ge skapa en tydligare bild av hur och om SVF-uppföljningen fungerar har RCC låtit en frilansjournalist göra nedslag hos några olika verksamheter.

Resultatet är en artikelserie som är tänkt att sprida lite förklarande ljus över de utmaningar, svårigheter och möjligheter som inryms i att få igång ett nationellt uppföljningssystem som ska klara att samla data från vårdprocesser som går över både system-, verksamhets-, sjukhus- och regiongränser.

Artiklarna kommer att publiceras en per vecka med start idag.

Artikelserien om den nationella SVF-uppföljningen

 

Foto: Magnus Gotander, Bilduppdraget