Regionernas SVF-arbete behöver intensifieras

Sidan publicerades 20 februari 2019

Cancerfonden konstaterar i årets rapport att cancervårdens väntetider fortfarande är för långa. En redovisning av fem kvalitetsindikatorer inom de fyra vanligaste cancerformerna uppvisar stora regionala skillnader. Hans Hägglund, tillträdande ordförande för RCC i samverkan, instämmer i att SVF-arbetet i regionerna behöver förstärkas.

– Vi är inte nöjda förrän all onödig väntetid är borta. SVF-arbetet har på många håll varit framgångsrikt men väntetiderna har inte kortats så mycket som vi önskade. Det säger Hans Hägglund, tillträdande cancersamordnare vid SKL och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Hans menar att det finns orealistiska förväntningar på att så stora förändringar av arbetssätten i vården ska kunna genomföras snabbt men att införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) gör att det går åt rätt håll, till skillnad från vården i övrigt där väntetiderna blivit längre. Att även cancervården drabbas av de generella problemen med kompetensförsörjning och brist på sjuksköterskor, läkare, operationssalar och vårdplatser är naturligt men olyckligt.

– Förra året utreddes över 100 000 patienter enligt SVF, säger Hans. Det innebär att vi redan nu uppnått målet för 2020, att minst 70 procent av de som insjuknar i cancer ska vara utredda enligt SVF. Allt fler cancerpatienter får därmed en mer sammanhållen och förutsägbar vårdkedja fram till start av behandling.

Att det är långt kvar till det andra målet – att 80 procent av alla SVF-utredda patienter fått starta sin behandling inom maximal väntetid – ser Hans som en av de viktigaste frågorna han nu ska ta sig an i sitt nya uppdrag som RCC-ordförande. Regionernas arbete behöver intensifieras under 2019 och 2020 menar han.

Hans Hägglund är medveten om att det tar tid och kräver både politisk och professionell envishet och långsiktighet för att vi ska komma till rätta med väntetiderna.

– Uthållighet i kombination med ett starkt och tydligt ledarskap och en god arbetsmiljö som får medarbetarna att stanna kvar i vården och på sin arbetsplats kommer att leda till att vi får bort väntetiderna på sikt, säger han.

Cancerfondens rapport 2019 med sex regionala bilagor