Ny rutin för remisshantering av vårdprogram

Sidan publicerades 14 februari 2019

Den 15 april 2019 inför RCC en ny rutin för remisshantering av vårdprogram. Från och med då kommer reviderade vårdprogram endast att gå ut på en (1) remissrunda.

Med den nya rutinen kommer samtliga remissinstanser få möjlighet att ta ställning till vårdprogrammet samtidigt. Tiden för denna typ av remissrunda blir två månader. Samtidigt ändras remissdatumen till 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november.

Endast reviderade vårdprogram påverkas

Förändringen gäller endast reviderade versioner av redan befintliga vårdprogram. Nyskrivna vårdprogram kommer även fortsättningsvis att skickas på en inledande remissrunda, som endast riktar sig till profession och patientföreningar.

Den nya rutinen gäller från och med 15 april och förfarandet kommer att utvärderas vid årsskiftet 2019/2020. RCCs ambition är att förändringen ska medföra så små konsekvenser som möjligt för remissinstanserna.

Snabbare uppdateringar

Huvudsyftet med förändringen är att uppdateringsprocessen för vårdprogram ska förkortas. I nuläget tar det minst ett halvår från det att en ny version har skrivits fram till att det kan publiceras.

Sedan starten 2012 har alla vårdprogram gått ut på två remissrundor, en första remissrunda (remisslängd 1 månad) till specialitets-, patient- och intresseföreningar för medicinska synpunkter. Efter den första remissrundan har vårdprogrammet återigen skickats på remiss, nu till regionerna (remisslängd 2 månader) för ekonomiska och organisatoriska synpunkter.

Det här har varit ett välfungerande system under en period när många nya vårdprogram har tagits fram. Numera är den absoluta majoriteten av de vårdprogram som går på remiss revisioner av redan befintliga vårdprogram som till stor del redan är väl förankrade i professionen.

Nyheten är uppdaterad. I en tidigare version angavs att datumen för remissrundor inte skulle ändras.