Enhetlig patientinformation för Min vårdplan

Sidan publicerades 8 februari 2019

Patientens egen Min vårdplan bidrar till att göra cancervården mer jämlik. En elektronisk Min vårdplan (e-MVP) introduceras på allt fler kliniker, varav flertalet utgår ifrån en nationell enhetlig och generell patientinformation. Den generella informationen finns nu samlad i ett dokument som är tillgängligt i pdf-format på RCCs webbplats.

Framsida av dokumentet generell patientinformation cancerRCC i samverkan har sammanställt ett dokument med generell patientinformation för cancerpatienter och deras närstående. Dokumentet är ett stöd för vården när de regionala och lokalt anpassade vårdplanerna tas fram.

Informationen finns inlagd i den elektroniska vårdplanen i Stöd och behandling men är även tillgänglig i pdf-format på RCCs webbplats, som en service till de verksamheter som inte har börjat införa elektronisk Min vårdplan ännu.

Regionala cancercentrum i samverkan arbetar tillsammans med professioner inom cancervården för att ta fram och testa enhetlig patientinformation som underlag för vårdplaner. Syftet är att patienter med cancer och deras närstående ska få jämlik information oavsett var i landet patienten får vård.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan