Registrering av cancerläkemedel behöver fortsatt stärkas

Sidan publicerades 20 december 2019

Registrerad användning av cancerläkemedel som följs upp nationellt var under första halvåret 2019 ungefär den samma som halvåret innan. Det ackumulerade antalet rapporterade behandlingar är nu så pass högt att det börjar gå dra begränsade men viktiga slutsatser.

Sjuksköterska i läkemedelsförrådRCCs senaste läkemedelsuppföljning omfattar ett urval cancerläkemedel med registrerad användning under perioden 1 januari – 30 juni 2019. Redovisningen bygger på mer än 4 700 inrapporterade behandlingar.

Den rapporterade användningen under första halvåret 2019 låg på ungefär samma nivå som under andra halvåret 2018. Det totala antalet inrapporterade behandlingar är dock så pass stort att det nu börjar gå att dra en del slutsatser.

Immunterapi fått genomslag

Det finns exempelvis ett högre antal inrapporterade behandlingar för män än för kvinnor, sannolikt beroende på skillnader i incidens för de aktuella indikationerna.

Registerdata visar även att behandling med immunterapi fått ett gott genomslag i landet och att behandlingsresultaten vid malignt melanom verkar vara i nivå med vad som kan förväntas utifrån de långtidsuppföljningar av kliniska prövningar som har presenterats. Vissa off-label-behandlingar förekommer men volymerna är relativt små.

Det är mycket positivt att hela landet är igång med inrapporteringen men den stora regionala variationen begränsar möjligheterna att dra säkra slutsatser. Ska vi kunna se om patienterna får en jämlik tillgång till cancerläkemedel är det viktigt att det sker en förbättring i de verksamheter som fortfarande har en låg inrapportering, säger Hans Hägglund, cancersamordnare SKR och ordförande i RCC i samverkan.

Användning av nya cancerläkemedel – Redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad användning 1 januari – 30 juni 2019 (pdf)

Register för cancerläkemedel

Foto: Marie Birkl