170 SVF-miljoner till regionerna

Sidan publicerades 13 december 2019

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till regionerna för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga regioner får ta del av medlen som fördelas enligt befolkningsmängd.

TusenkronorssedlarÅrets canceröverenskommelse omfattar totalt 446 miljoner kronor, varav 340 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. Den första delen av pengarna betalades ut till regionerna i samband med att överenskommelsen träffades mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Utbetalning 20 december

Den andra delen betalas ut den 20 december till de regioner som uppfyllt kraven i överenskommelsen. I kraven ingår bland annat att redovisa till Socialdepartementet vilka åtgärder regionerna vidtagit för att korta väntetiderna i cancervården.

– Vi har tagit del av regionernas redovisningar och kan se att det finns stora variationer mellan de resultat som regionerna redovisar. En hel del har åstadkommits men mycket arbete återstår, framförallt vad gäller målet att minska väntetiderna i cancervården. Under 2020 behöver arbetet med SVF i regionerna intensifieras, säger Hans Hägglund, cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fördelning enligt folkmängd

Regeringen har bedömt att samtliga regioner uppfyller överenskommelsens krav och har därför beslutat att alla regioner får ta del av stimulansmedlen.

tabell med stimulandsmedlens fördelning till regionerna