Akutvården inte påverkad av RCCs rekommendationer

Sidan publicerades 26 augusti 2019

Regionerna har i huvudsak följt RCCs rekommendationer om sjukvårdsregional koncentration av behandling vid övre mag-tarmcancer, urologisk cancer och äggstockscancer. Det visar Regionala cancercentrum i samverkans uppföljning av de rekommendationer som lämnades till regionerna 2016.

I samband med RCCs förslag till nationell koncentration av ovanlig och komplicerad cancervård 2016 rekommenderade RCC regionerna att även koncentrera en del behandlingar på sjukvårdsregional nivå. Av uppföljningsrapporten framgår att detta har genomförts i stor omfattning, ofta till följd av tidigare sjukvårdsregionala beslut, ibland till följd av RCCs rekommendationer.

Gunnilla GunnarssonI de regioner där rekommendationerna inte har följts har det oftast motiverats dels med att mottagande sjukhus uppges ha kapacitetsproblem, med farhågor om långa väntetider som följd, dels att remitterande enheter befarar läkarflykt.

– Vi har inte fått några rapporter om att den akuta verksamheten i sjukvårdsregionen har påverkats, säger Gunilla Gunnarsson, handläggade i cancerteamet vid SKL, som sammanställt uppföljningen till RCC i samverkan. Det har heller inte rapporterats några sidoeffekter på andra verksamheter.

Viktigt erbjuda korta ledtider

Uppföljningen understryker vikten av att sjukhusen som fått uppdragen att utföra de koncentrerade behandlingarna måste kunna erbjuda korta ledtider. De måste också ansvara för att utbildning fungerar på olika nivåer i hela sjukvårdsregionen och se till att kommunikationen med remittenterna förbättras.

– De sjukhus som lämnar ifrån sig verksamhet måste å andra sidan säkerställa att de även fortsättningsvis har rutiner för utredning och uppföljning, säger Gunilla Gunnarsson. Att den verksamheten finns kvar är lika viktigt för medarbetarna som det är för patienterna.

Rapport regional nivåstrukturering (pdf, nytt fönster)

Uppföljning av nivåstrukturering och regionala rekommendationer