Ny rutin vid beställning av statistik

Sidan publicerades 17 april 2019

Förfrågningar om underlag ur kvalitetsregister på cancerområdet hanteras sedan 1 april av statistiker vid det Regionala cancercentrum, som har nationellt ansvar för respektive register.

Tanken med det förändrade arbetssättet är att uppnå bättre effektivitet, högre kvalitet och större enhetlighet så att material tas fram på samma sätt för hela landet.

Vad blir skillnaden?

Uppgifter ur kvalitetsregister på cancerområdet kommer att vara lika lättillgängliga som innan. Den skillnad som du som brukar hämta ut uppgifter kommer att märka i praktiken är att dina förfrågningar hanteras av statistiker vid det RCC som har nationellt ansvaret för registret. Undantaget kan vara förfrågningar som berör flera kvalitetsregister. Det är också möjligt att bilder och dokument får ett annat utseende än vad du är van vid från innan.

Vem ska jag vända mig till?

Du är välkommen att kontakta de nationella statistikerna för det register du är intresserad av. Kontaktuppgifter till ett nationellt stödteam finns på sidan Support under respektive kvalitetsregister på cancercentrum.se. Du kan även höra av dig till RCC från din egen sjukvårdsregion om du önskar hjälp med att komma i kontakt och vill ha stöd i den inledande dialogen med nationellt ansvariga statistiker. Vid datauttag på individnivå för forskning och kvalitetssäkring gäller särskilda rutiner.

Datauttag från kvalitetsregister

Vad bör jag tänka på innan en beställning?

Innan du hör av dig bör du undersöka vilken statistik som redan finns publicerad från det register du är intresserad av. På cancercentrum.se finns samlad information om vad som är tillgängligt utanför inloggning i INCA. Här har flera register till exempel tillgängliggjort delar av sina årsrapporter i ett interaktivt format som ger möjligheten att flexibelt göra egna anpassningar av utdata. Arbetet med att erbjuda motsvarande interaktiva rapporter för allt fler register pågår.

Interaktiva rapporter

Innanför inloggning i INCA finns en stor mängd information och nyare data än vad som kan publiceras öppet på webben, t.ex. i ”Koll på läget”-rapporter.

Vad händer efter en beställning?

När en beställning är komplett behöver statistikerna minst en vecka på sig för att hantera enklare beställningar. För önskemål som gäller mer omfattande underlag behövs minst en månad för att utföra beställningen.

Stöd för fördjupad analys av kvalitetsregisterdata