Nationella vårdprogram ute på remiss

Sidan publicerades 15 april 2019

Två helt nya nationella vårdprogram går idag ut på remiss till profession och patientföreningar. Sju uppdaterade vårdprogram går ut på remiss till profession och regioner samtidigt enligt RCCs nya rutin för remissrundor.

I alla vårdprogram som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur synpunkter lämnas in.

Nya vårdprogram

  • Hudlymfom
  • Vulvacancer

Reviderade vårdprogram

  • Aggressiva B-cellslymfom
  • Hodgkins lymfom
  • Kronisk lymfatisk leukemi, KLL
  • Levercellscancer
  • Matstrups- och magsäckscancer
  • Myelom
  • Äggstockscancer, epitelial

Nationella vårdprogram på remissrunda

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. Från den 15 april 2019 införs en förändring i rutinen för remissrundor. Ändringen och syftet med den har tidigare beskrivits.

Ny rutin för remisshantering av vårdprogram