MENY


5
SEP
2016

Syd

Rapport från det nationella kvalitetsregistret för lymfom

Oförändrad insjuknandenivå och successiv förbättring av överlevnad i ny rapport för åren 2000 till 2015.


25
JAN
2016

Syd

Regioner möts för jämlik lungcancervård

I år blir det standardiserade vårdförloppet för lung- och lungsäckscancer verklighet runt om i landet. Den 15 januari träffades patientprocessledare från landets sex sjukvårdsregioner sammankallade av Lars Ek, överläkare på Lung- och Allergikliniken vid Skånes universitetssjukhus.


10
DEC
2015

Syd

Nationell konferens förbättrar vården

Skånes universitetssjukhus (SUS) skriver om hur MDK förbättrar peniscancervården och Stefan Rydén, RCC Syd, kommenterar.


13
OKT
2015

Syd

Diagnostiskt centrum utökar

Från och med den 1 september 2015 blev Diagnostiskt centrum Kristianstad en permanent verksamhet inom Region Skånes förvaltning Kryh. Det är en del av cancersatsningen inom Region Skåne och det har även beslutats att det ska finnas ett Diagnostiskt centrum i Malmö och Helsingborg.


15
SEP
2015

Syd

Internationella lymfomdagen 15 september

Mats Jerkeman, överläkare på Skånes onkologiska klinik och regional patientprocessledare för lymfom berättar om forskning och nya vårdprogram.


9
SEP
2015

Syd

Ny handlingsplan för klinisk forskning och innovation

RCC Syd verkar för att främja den kliniska cancerforskningen och arbetar efter en handlingsplan. I den nya handlingsplanen läggs ett tydligare fokus på innovation.


25
AUG
2015

Syd

Ny rapport om kvalitetsdata i cancervården

Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och deltagande över tiden samt funktionaliteten trattdiagram med fördjupning kring tolkning av data i dessa.


8
JUN
2015

Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Den 28 maj 2015 arrangerade RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan". Över 100 personer kom och dagens tema var "Samtal om levnadsvanor under vård och behandling" och innehöll en introduktion till metoden Motiverande samtal, information om levandsvanor och på vilket sätt det kan vara lämpligt att ta upp dessa och motivera till förändring i de fall det är befogat. Senaste nytt om den nationella satsningen på väntetider fanns också med på schemat samt en demonstration av sajten Cancerkompisar som är en digital community för anhöriga för att ge stöd, tröst och hopp. 


29
MAJ
2015

Syd

PET-CT-diagnostik bristområde med ökande behov

PET-undersökningar i södra sjukvårdsregionen utförs idag vid Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (SUS) (4699 undersökningar år 2014) och vid den nystartade PET-enheten vid Röntgenavdelningen i Växjö (med planerat antal på 460 undersökningar per år med nuvarande drift).

Syd

Nyheter i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.


27
MAJ
2015

Syd

Rapport från Screesco för kolorektal cancer

Nu har den nationella screeningstudien Screesco för kolorektal cancer pågått i ett år. Studieledaren Rolf Hultcrantz är nöjd och lyfter fram en del i hans tycke intressanta resultat. Screesco startade i början av 2014. Målet är att inkludera 200 000 deltagare, alla 60 år. 20 000 av dessa lottas till att inbjudas till koloskopi vid ett tillfälle och 60 000 inbjuds till att göra två tester för blod i avföringen med två års mellanrum. Övriga blir en kontrollgrupp.


25
MAJ
2015

Syd

Malignt melanom ur en patients perspektiv

18-22 maj var melanomveckan, då vi uppmärksammade den mest ökande cancerformen i Sverige. Nya fall av maligna melanom konstateras hos 3000 svenskar varje år. Mattias Gustavsson, 42 år, från Abbekås i Skåne, är en av dem. I januari 2013 tog han bort ett födelsemärke som visade sig vara ett djupt invasivt malignt melanom, och det var mer eller mindre slumpen som gjorde att det upptäcktes. Eller rättare sagt, en magkänsla som inte ville ge med sig.


22
MAJ
2015

Syd

Ny enhet ska ge jämlik cancervård i Blekinge

Landstingsmajoriteten i Blekinge vill satsa på ett diagnostiskt centrum som ska placeras i Karlshamn


7
MAJ
2015

Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Den 28 maj 2015 arrangerar RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan". Målgruppen är framförallt kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen men naturligtvis är även andra intresserade hjärtligt välkomna!


5
MAJ
2015

Syd

Föreläsning: World melanoma week - malignt melanom, hudcancern som ökar mest

Vecka 21 i maj är det Euromelanoma week – en del av en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer. Hudcancer är den form av cancer som ökar mest. Genom att vidta förebyggande åtgärder och att komma i tid till sjukvården kan hudcancer till viss del förebyggas och botas.


28
APR
2015

Syd

60 000 nya fall av cancer

Den årliga cancerfondsrapporten finns ute nu. 


21
APR
2015

Syd

Intervju med Maria Hellbom, processledare för cancerrehabilitering

Maria Hellbom, regional patientprocessledare för cancerrehabilitering på RCC Syd, blir intervjuad av Expressen i deras artikelserie "Vi överlevde barncancer".


17
APR
2015

Syd

Kortversioner av standardiserade vårdförlopp ska stödja primärvården

Nu finns kortversioner av de första fem standardiserade vårdförloppen, som riktar sig till primärvården. Kortversionerna ska underlätta för primärvårdens medarbetare att utreda och remittera patienter med misstänkt cancer.


10
APR
2015

Syd

På agendan: Gynekologisk cancer

I samband med Gyncancerdagen den 15 april talar vi om gynekologisk cancer med barnmorskan Anna Palmstierna. Anna är utbildad sjuksköterska och barnmorska med lång erfarenhet av sjukvården. "Mitt intresse för hälsa har alltid funnits hos mig, då det fanns mycket sjukdom runt om mig som barn. Min mamma dog i unga år i äggstockscancer, flera andra nära släktingar utvecklade också olika former av cancer eller autoimmuna sjukdomar." berättar hon.


1
APR
2015

Syd

Cellprovbussen åter på besök

Under april och maj kommer cellprovbussen, bussen som är utrustad som gynekologisk mottagning, åter att turnera i södra Sverige. I maj förra året genomfördes Cellprovsveckan i Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen där vikten att ta cellprov uppmärksammades. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss kunde barnmorskor erbjuda kvinnor att ta provet på flera olika platser. Många Barnmorskemottagningar hade också förlängt sina öppettider för cellprovtagning under denna vecka.