Sju nationella vårdprogram på remiss

Sidan publicerades 1 september 2017

Idag går sju nationella vårdprogram ut på remiss till verksamheter och landsting. Bland dem finns till exempel det första vårdprogrammet för skelett- och mjukdelssarkom.

De nationella vårdprogrammen för kronisk lymfatisk leukemi och myelom har reviderats och nu gått ut på remissrunda 1. Samtidigt är tre helt nya vårdprogram – Waldenströms makroglobulinemi, skelett- och mjukdelssarkom och analcancer – på remissrunda 2. Även reviderade versioner av vårdprogrammen för bröst- och bukspottkörtelcancer har gått ut på remissrunda 2.

De sju vårdprogrammen är alla publicerade på webben. I alla vårdprogram som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur man lämnar synpunkter.

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webben. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. Nedan framgår vilka vårdprogram som nu är ute på remiss.

Läs mer och ta del av remissversionerna

Remissrunda 1

  • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Myelom

Remissrunda 2

  • Analcancer
  • Bröstcancer
  • Bukspottkörtelcancer
  • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Waldenströms makroglobulinemi