2018 års SVF nu på remiss

Sidan publicerades 8 september 2017

Remissversioner av de vårdförlopp som ska införas under 2018 är nu publicerade. Synpunkter kan lämnas fram till och med den 8 oktober.

Remissversionerna för buksarkom, neuroendokrina tumörer sköldkörtelcancer finns tillgängliga för nedladdning här på cancercentrum.se. På samma sida finns även instruktioner för hur du går tillväga om du vill lämna synpunkter.