Reviderat vårdprogram för matstrups- och magsäckscancer

Sidan publicerades 19 oktober 2017

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer (esofagus-ventrikel) har genomgående reviderats.

– Samtliga texter har reviderats i syfte att uppdatera innehållet och samtidigt göra det mer njutbart att läsa, säger ordförande i vårdprogramgruppen, Michael Hermansson.

Det har även tillkommit helt nya kapitel om omvårdnad under utredning, behandling och rehabilitering. Den mest omfattande faktauppdateringen har gjorts av onkologidelen.

Vårdprogramgruppen har bestämt att varje år ha ett tema och i denna revision har detta varit uppföljning och rehabilitering. Detta kapitel är därför helt nytt och innehållet bygger till stor del på en temadag som hölls under hösten 2016, i regi av Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer (NREV).

Ta del av det reviderade nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer HÄR

Om nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram inom cancervården ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.