RCC ska följa upp barncancervården

Sidan publicerades 19 oktober 2017

Liksom Barncancerfonden är Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) angelägen om att barncancervården ska fungera väl. Därför kommer RCC att följa upp den utredning om kompetensförsörjningen inom barncancervården, som färdigställdes vid årsskiftet 2016-2017.

Utredningen som bland annat resulterade i rapporten Översyn av kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort och lång sikt, gjordes av RCC i samverkan/SKL inom ramen för Överenskommelsen mellan staten och SKL 2016, om kortare väntetider i cancervården.

För att få en nationell bild av om arbetet kring kompetensförsörjning och vårdplatstillgång har lett till några initiativ eller resultat inom landstingen och sjukvårdsregionerna under 2017, har RCC i samverkan beslutat följa upp arbetet.

En fråga som också ska belysas är om något landsting använt pengar från professionsmiljarden för insatser inom barncancervården.

I dag finansieras omfattande kompetensutveckling för personal som arbetar med barncancervård av Barncancerfonden. Barncancerfonden finansierar också tjänster för konsultsjuksköterskor, vårdutvecklare samt rapportörer av basala data till kvalitets- och forskningsregister.

– Precis som Barncancerfonden anser RCC att kompetensförsörjningen inom barncancervården är ett område som huvudmännen måste ta ett större ansvar för än hittills, säger Beatrice Melin ordförande RCC i samverkan.

Uppföljningen väntas blir klar i början av 2018.

Rapporten Barncancervården, Översyn av kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort och lång sikt (PDF, nytt fönster)