Vårdprogram ute på remiss

Sidan publicerades 15 november 2017

Idag går sju nationella vårdprogram enligt RCC-modell ut på remiss till verksamheter och landsting.

Till de vårdprogram som går ut på remissrunda 1 hör det nationella vårdprogrammet för

  • Aggressiva B-cellslymfom
  • Lungcancer
  • Malignt melanom
  • Mantelcellslymfom
  • Tumörer i hjärna och ryggmärg

Två nationella vårdprogram går samtidigt ut på remissrunda 2

  • Myelom
  • Kronisk lymfatisk leukemi

Remissversioner av de aktuella vårdprogrammen finns nu på RCCs webbplats.

Nationella vårdprogram på remissrunda 1 och 2

I alla vårdprogram som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur synpunkter lämnas in. Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen.