Utvärdering av RCC översatt till engelska

Sidan publicerades 16 november 2017

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat införandet och de första fyra åren med regionala cancercentrum (RCC). Rapporten finns nu att läsa på engelska.

Rapporten som togs fram 2016 visar att etableringen av regionala cancercentrum har bidragit till att cancervården i Sverige blivit mer jämlik och patientfokuserad.

The development of regional cancer centres (RCC), The National Board of Health and Welfare

Grunden i satsningen på att etablera RCC har varit betänkandet om en nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) och ett riktat statligt stöd med styrning genom tio kriterier som RCC skulle uppfylla.

I utvärderingen bedömer Socialstyrelsen att regeringens, sjukvårdsregionernas och landstingens gemensamma satsning vilar på en gedigen grund, en helhetssyn och ett omsorgsfullt genomförande. En viktig förutsättning i arbetet har varit en bra dialog, tydlighet i vad som ska åstadkommas och uppföljning av det arbete som genomförts. Socialstyrelsen lyfter också att alla Regionala cancercentrum är fullt etablerade, och att de har uppfyllt alla eller de flesta av de tio kriterierna.

Socialstyrelsens rapport på svenska

Uppbyggnaden av regionala cancercentrum (RCC) , Socialstyrelsen