Två år med Koll på läget

Sidan publicerades 14 november 2017

Koll på läget för prostatacancer lanserades 2015. NU-sjukvården i Västra Götaland har sedan start varit flitiga användare av rapporten.

Jesper Swärd– Vi har förbättrat oss för att vi aktivt har arbetat med kvalitetsdata, säger Jesper Swärd, sektionschef för urologsektionen vid kirurgkliniken NU-sjukvården.

NU-sjukvården, som består av Länssjukhuset i Trollhättan och Sjukhuset i Uddevalla, går igenom klinikens resultat utifrån Koll på läget vid kvartalsvisa möten. Till skillnad från hur det var för några år sedan har det blivit betydligt lättare att arbeta med förbättringsarbete utifrån data. Då fanns enbart NPCR:s årsrapport, som kommer ut nio månader efter diagnosåret. Koll på läget uppdateras varje dag. 

– Om man ska jobba aktivt med förbättringar behöver man riktigt färska data. Nu kan vi kontinuerligt se våra resultat för tio utvalda kvalitetsindikatorer, säger Jesper Swärd.

Sofia NordgrenSofia Nordgren är kontaktsjuksköterska på Uddevalla sjukhus urologmottagning. Hon ser Koll på läget som en drivkraft.

– Man vill att det ska bli bättre och är extra nyfiken på siffrorna som låg dåligt förra gången, säger Sofia Nordgren.

Förutom klinikens egna möten hålls även regelbundna regionala processmöten där alla personalkategorier som arbetar med prostatacancer i Västra Götaland och Halland är representerade. Resultaten från Koll på läget är utgångspunkten för samtalen.

– Det är viktigt är att få diskutera med andra och ta reda på vad ett dåligt resultat beror på. I bland ligger det utanför oss, som till exempel att det finns för få patologer. Andra saker kan man åtgärda genom att ändra rutiner, säger Sofia Nordgren.

Felsökning i systemen är något man måste göra kontinuerligt. Och att påminnas om rekommendationer. 

– Att göra likadant är något av det svåraste som finns trots att det finns så mycket riktlinjer och rekommendationer. I viss mån lever vi kvar i att läkaren får använda sin konstnärliga frihet och det måste vi lära oss av med, säger Jesper Swärd.

Ett exempel är att alla högriskpatienter ska diskuteras på en regional behandlingskonferens en gång i veckan. Något som inte alltid har gjorts enligt statistik från Koll på läget. 

Att inte alla som arbetar med prostatacancer använder Koll på läget i sitt kvalitetsarbete tror Jesper och Sofia beror på ovana och att man tror att det är krångligt. 

– Det är verkligen inte svårt. Är man sjuksköterska och har en inloggning så är det bara att gå in och titta på prostatacancer, säger Sofia Nordgren. 

Jesper håller med.

– Koll på läget är superenkelt och designat för användaren. Det går också fort att se resultaten vilket är viktigt. Ingen verksamhetsansvarig har tid att lägga timmar på att ta fram statistik, säger Jesper. 

Vad vill ni hälsa till kliniker som inte använder Koll på läget?

– Att det är hög tid att de börjar. Om man inte själv har koll så kommer patienterna snart att ha det. Det är en tidsfråga innan de och andra ställer oss till svars för brister som kan upptäckas. Då måste vi ligga steget före och kunna visa att vi jobbar med förbättringar, säger Jesper Swärd.

Här tänker han på onlinerapporten RATTEN som sedan i våras ligger öppen för allmänheten. Prostatacancerförbundet började redan vid lanseringen våren 2017 att utbilda sina lokalföreningar i hur RATTEN kan användas för att jämföra prostatacancervården i landet.

– Vi använder oss också av RATTEN eftersom det är så lätt att logga in på RATTEN, säger Jesper som vill understryka att Prostatacancerförbundet gör ett viktigt och bra arbete. Inte minst när de utbildar och sprider kännedom om RATTEN.

– Sjukvården mår bra av att luftas.

NU-sjukvården använder sig även av Patientöversikt prostatacancer (PPC) som är ett register vid avancerad prostatacancer som också hålls på INCA-plattformen, det vill säga samma plattform som Koll på läget. PPC sammanställer den enskilde patientens provresultat, behandlingar och undersökningar i en styrpanel, dvs en grafisk vy. 

– Det kan tyckas banalt men våra system är dåliga på att vara överskådliga. Efter flera års behandlingar och sjukvård måste man plöja enormt mycket journaltext för att komma fram till det intressanta, säger Jesper Swärd.

Nyligen kopplades ytterligare en funktion till PPC som ger en bild av hur patienten skattar sin hälsa. Resultatet presenteras som en cirkel med tårtbitar och baserar sig på 17 frågor som patienten får svara på inför varje besök.

– Det handlar om olika symtom som till exempel sömnsvårigheter, oro, smärta och illamående. Under besöket kan man fokusera på det patienten upplever som ett bekymmer, säger Sofia.

Förutom att vara ett beslutsstöd för läkaren och vägleda i samtalet med patienten är PPC även ett pedagogiskt instrument menar hon.

– Jag brukar skriva ut översiktsbilden och visa patienten. Det tydliggör sjukdomsförloppet och hur patienten har svarat på behandlingen som getts.

För de kliniker som önskar vill börja använda Patientöversikten går det bra att maila till npcr@npcr.se för att få hjälp med att komma igång. 

Mer om hur man använder Koll på läget kan man få veta av den regionala processledaren. 

– För att använda RATTEN behöver man bara gå till www.npcr.se och välja ’RATTEN’, det är superenkelt avslutar Sofia Nordgren.

Text: Jenny Ryltenius