Alla landsting klarar årets krav – får dela på 203 SVF-miljoner

Sidan publicerades 24 november 2017

Regeringen har nu beslutat betala ut 203 miljoner kronor till de landsting som infört årets tio nya standardiserade vårdförlopp (SVF). I år har alla landsting klarat kraven i 2017 års canceröverenskommelse. Därmed får alla ta del av den andra hälften av de stimulansmedel som staten anslagit till satsningen på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik.

– Landstingen var betydligt snabbare på bollen i år. Arbetet med att införa de nya vårdförloppen kom igång tidigare än förra året. Därför är det extra glädjande att alla landsting och regioner också hunnit inkludera patienter i alla de vårdförlopp som omfattas av kraven i överenskommelsen, säger Beatrice Melin, cancersamordnare vid SKL.

Tio vårdförlopp ska vara införda

I kraven ingår att samtliga årets tio nya vårdförlopp ska vara införda. För att ett SVF ska räknas som infört ska landstingen kunna redovisa att de haft minst en patient som gått igenom vårdförloppet och startat en cancerbehandling. Fyra SVF är dock undantagna från kravet (akut lymfatisk leukemi, anal-, penis- och testikelcancer) för att incidensen är så låg att det är osannolikt att alla landsting möter patienter med dessa diagnoser under året.

De SVF som ska införas under 2017 är

  • Analcancer
  • Akut lymfatisk leukemi
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Livmoderhalscancer (cervix)
  • Livmoderkroppscancer (endometrie)
  • Njurcancer
  • Peniscancer
  • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Sköldkörtelcancer
  • Testikelcancer

Redovisat senast 1 november

I mars lämnade alla landsting/regioner in en handlingsplan till Socialdepartementet, och fick därmed dela på den första hälften av de 407 miljoner som regeringen i år delar ut för att stödja införandet av det nya arbetssättet. För att få ta del av den andra hälften har varje landsting också svarat upp mot kravet i överenskommelsen att senast den 1 november lämna in en redovisning av arbete till departementet.

Fördelning del två av stimulansmedlen 2017

Blekinge:   3 215 553
Dalarna:   5 774 611
Gotland:   1 177 842
Gävleborg:   5 783 002
Halland:   6 502 937
Jämtland:   2 612 457
Jönköping:   7 168 841
Kalmar:   4 899 753
Kronoberg:   3 949 072
Norrbotten:   5 096 488
Skåne:   26 876 138
Stockholm:   46 110 681
Södermanland:   5 846 768
Uppsala:   7 334 253
Värmland:   5 666 855
Västerbotten:   5 404 196
Västernorrland:   4 990 992
Västmanland:   5 436 272
Västra Götaland:   33 978 261
Örebro:   5 990 551
Östergötland:   9 184 476
Summa:   203 000 000