Vad tar du med dig från konferensen?

Sidan publicerades 17 november 2017

Jubileumskonferensen "Gynekologisk cellprovtagning 50 år
– Nu är framtiden här!" inspirerade många deltagare.
Vi frågade tre av dem: Vad tar du med dig från dagens möten och samtal?

Helene Rathsman

Helene Rathsman, dysplasisjuksköterska, gynmottagningen, Falu lasarett.

– Wow, vilken fantastisk utveckling gynekologisk cellprovtagning har genomgått! Konferensen gav många olika intressanta aspekter. Det känns roligt och ansvarsfullt att vara med och arbeta för den fortsatta utvecklingen. En stor utmaning blir att kommunicera kring HPV-provet och se till att skapa god samverkan med alla inblandade professioner. Där har vi ett bra stöd i vårdprogrammet.

Jessica Lantz


Jessica Lantz
, cytodiagnostiker, Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län.

– Att jag tillhör en mycket viktig yrkeskategori som räddar liv och att det kommer finnas stort behov av oss cytodiagnostiker även i framtiden. Det var intressant att höra hur allt startade. Hur verksamheten byggdes upp på Sabbatsbergs sjukhus och att hela 30 miljoner cellprov har screenats under 50 års tid. Något jag inte visste var att det tog 30 år innan HPV-testet kunde börja användas.

Inger Fahlberg


Inger Fahlberg
, barnmorska, gynmottagningen Frölunda Specialistsjukhus.

–Jag fick med mig kunskap och verktyg för att kunna kommunicera på ett bra sätt med kvinnorna och bemöta deras oro. Det är extra viktigt då vi tar hand om avvikande prover på vår gynmottagning. Jag blev också inspirerad att samla kollegorna kring den nya webbutbildningen. Vi måste kunna ge samma information och vara pålästa på det nya vårdprogrammet, så att vi följer det och tar rätt prover i rätt tid.

 

Text och foto: Carina Roxström