Rådslag om framtidens cancervård

Sidan publicerades 23 mars 2017

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström bjöd under våren in till rådslag om framtidens cancervård. Branschorganisationer, professions- och patientföreträdare, organisationer, företag och enskilda ges möjlighet att bidra med sin syn på hur samhället på bästa sätt kan förbereda sig inför en framtid med betydligt fler cancerdrabbade än idag.

Rådslaget består av såväl ett antal rundabordssamtal som ett flertal olika mindre möten mellan representanter från Socialdepartementet och enskilda aktörer.

Diskussionerna kommer bland annat att röra hur vården kan och behöver utvecklas, men också hur det förebyggande arbetet kan förbättras och hur patienter och närstående ska bli mer involverade i den egna vården. Synpunkter och information som inbjudna bidrar med kommer bli underlag i arbetet med regeringens långsiktiga politik på cancerområdet.

Alla kan bidra med synpunkter till rådslaget

Även organisationer, företag och enskilda som inte är inbjudna till mötenoch rundabordssamtal, men som ändå vill bidra till rådslaget, är välkomna att skicka in sina synpunkter via e-post till Socialdepartementet på nedanstående adress.

Skicka synpunkter om framtidens cancervård till:
s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se

Till Socialdepartementets artikel om rådslaget