Nytt nationellt vårdprogram för prostatacancer

Sidan publicerades 15 mars 2017

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer och kortversionen för allmänläkare med delar som särskilt berör primärvården har reviderats och är nu publicerade på cancercentrum.se.

I vårdprogrammet sammanfattas inledningsvis de viktigaste nyheterna. Vårdprogrammet och kortversionen för allmänläkare har uppdaterats mot Standardiserat vårdförlopp för 2017, där kriterierna för välgrundad misstanke har ändrats.

Några av de viktigaste nyheterna är

- Multiparametrisk MRT med riktade biopsier mot misstänkta områden bör utföras före start av aktiv monitorering. Riktlinjer för hur MRT-baserad diagnostik bör bedrivas anges.

- Tillägg av docetaxel vid start av kastrationsbehandling ska övervägas för i övrigt friska män med fjärrmetastaserad prostatacancer. 

- Salvage behandling efter prostatektomi med kombination av strålbehandling och hormoner rekommenderas.

Vårdprogrammet riktar sig till vårdpersonal som utreder och behandlar prostatacancer och har det övergripande målet att ge en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad prostatacancer, så att variationerna mellan olika landsting och sjukhus minimeras.

Ta del av vårdprogrammet och kortversionen för allmänläkare