Kortversioner av SVF för gynekologisk cancer

Sidan publicerades 3 mars 2017

Tre standardiserade vårdförlopp rör gynekologiska diagnoser; äggstocks-, livmoderkropps- och livmoderhalscancer. Nu har RCC tagit fram kortversioner av dessa SVF, särskilt riktade till gynekologer i öppenvård.

Kortversionerna publiceras i redigerbart format för att kunna kompletteras med lokal och regional information om t.ex. remissvägar.

Här finner du kortversionerna för äggstockscancer

Här finner du kortversionerna för livmoderkroppscancer

Här finner du kortversionerna för livmoderhalscancer

I det standardiserade vårdförloppet för livmoderkroppscancer (endometriecancer) har ett förtydligande gjorts under Misstanke.

Tidigare angav vårdförloppet att pre-/perimenopausala kvinnor med nytillkomna menorragier/metrorragier skulle remitteras till gynekolog (filterfunktion). Skrivningen är nu ändrad till ”nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna, som inte svarar på sedvanlig behandling”.

Ändringen innebär att nya versioner har publicerats av både vårdförloppet som helhet och primärvårdsversionen.

Här når du de nya versionerna