Händelserikt år 2016

Sidan publicerades 1 mars 2017

RCC:s och SKL:s arbete inom ramen för överenskommelser med staten 2016 rapporterades 27 februari till Socialdepartementet.

Det var fyra omfattande rapporter som gavs såväl muntligt som skriftligt.

Slutrapport canceröverenskommelse 2016

Rapporten avseende överenskommelsen om Kortare väntetider i cancervården 2016 innehåller såväl det nationella som det regionala arbetet med standardiserade vårdförlopp, RCC i samverkans gemensamma arbete, nivåstruktureringsarbetet med mera.
Läs slutrapporten ÖK cancer 2016 (pdf)

Kompetensförsörjning barnonkologi

En speciell del i canceröverenskommelsen 2016 var utredningen om barnonkologins kompetensförsörjning.
Ta del av rapporten om barncancervården här (pdf)

Kvinnors hälsa – bäckenrehabilitering och cervixscreening

Inom ramen för överenskommelsen om Kvinnors hälsa har två olika arbeten genomförts; rehabilitering vid cancerrelaterade bäckenproblem och samordning av verksamheten med screening för livmoderhalscancer.
Rapport om förbättrad rehabilitering vid besvär pga cancer i bäckenet (pdf)

Rapport om regional och nationell samordning vid livmoderhalscancerscreening (pdf)

Läs mer om vårt arbete med:

Kortare väntetider i cancervården
Barncancer
Cancerrehabilitering
Gynekologisk cellprovskontroll