Reviderat SVF för hjärntumörer

Sidan publicerades 2 maj 2017

Det standardiserade vårdförloppet för primära maligna hjärntumörer är uppdaterat. Uppdateringen innebär framförallt förändringar för uppföljningen av vårdförloppet. Nu är det tydligare vilka KVÅ-koder som ska användas och som avslutar vårdförloppet.

Kodningen av vårdförloppet har modifierats, så att kirurgisk behandling inte längre avslutar vårdförloppet, utan räknas som en diagnostisk åtgärd. Patienter som endast behandlas med operation (ej onkologisk behandling avslutas istället i och med det postoperativa besöket.

Detta innebär en förlängning av ledtiden med 17 dagar för både hög- och lågmaligna tumörer.

Det har även blivit tydligare att det är i sambvand med MDK som man avgör om det handlar om en låg- eller högmalign tumör.

Till det reviderade SVF för hjärntumörer 
Till de nya kodvägledningarna