Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Sidan publicerades 20 juni 2017

Tala med oss om möjligheterna, se hela vår livssituation och erbjud stöd från hela teamet. Det är några önskemål från patienter och närstående för att skapa ett ännu bättre omhändertagande och bemötande i cancervården. Tankarna har sammanställts i skriften ”Så vill vi ha det!”, som nu kan beställas gratis i hela Sverige.

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.

I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet, som nu har uppdaterats och kan beställas gratis i hela landet.

Broschyren har tagits fram av patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst. Den riktar sig främst medarbetare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

– Tanken är att ge våra perspektiv på vad det innebär att drabbas av cancer. Genom att förmedla våra upplevelser och erfarenheter vill vi bidra till att cancervården ska präglas av en bättre helhetssyn, säger Ingrid Kössler, medlem i Patient- och närståenderådet i väst.

Kan användas som stöd och inspiration

Skriften innehåller både önskemål och konkreta råd och tips kring omhändertagande och bemötande.

– Vår förhoppning är att medarbetare i vården ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå vår situation. Det gäller både patienter och närstående. Vi vill också att beslutsfattare inom hälso- och sjukvården ska få en större förståelse för våra behov och ta hänsyn till dem vid planering och beslut, säger Ingrid Kössler.

Många gemensamma upplevelser

Några förbättringsområden som lyfts fram i broschyren kommunikation, psykosocialt stöd, helhetsansvar och Min vårdplan. 

– Behovet av psykosocialt stöd är stort, både under och efter behandling. Det löper som en röd tråd genom allas berättelser. Många upplever att det har saknats. Både patienter och närstående bör erbjudas stödsamtal och få information om sina rättigheter, säger Gerd de Neergaard, medlem i patient- och närståenderådet i väst. 

Ladda ner broschyren som PDF, eller beställ tryckta exemplar här. 
Läs mer om patient- och närståenderåden.