Rekordhögt deltagande inom gynekologisk cellprovskontroll

Sidan publicerades 30 juni 2017

Deltagande i cellprovtagning i Sverige är högre än någonsin, trots det sker en regional ökning av livmoderhalscancer. Det visar den nationella årsrapporten om cellprovtagning i Sverige under 2016 som publicerats av Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention.

Deltagande i cellprovtagning i Sverige är högre än någonsin tidigare: 2016 hade hela 82,4 % av den kvinnliga delen av befolkningen i åldrarna 23-60 år deltagit i cellprovtagningsprogrammet enligt rekommendation. Det höga deltagandet visar på att det finns en hög tilltro till programmet, samt att programmets organisation fungerar. I samtliga landsting har mer än 90 % av befolkningen fått sin kallelse i tid och i nästan alla landsting hade >95% fått sin kallelse i tid.

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) analyserar data om cellprover, vävnadsprover, HPV-test och kallelser från hela landet och publicerar årligen de väsentligaste indikatorerna om programmets kvalitet och resultat.

Regional ökning av livmoderhalscancer i Sverige

Trots framgångar med ökad kvalitet ökar sjukdomen som programmet ska förebygga – med +20% de senaste 2 åren! Ökningen är som högst i Örebro och är statistiskt säkerställd för 7 landsting (Örebro, Blekinge, Värmland, Dalarna, Halland, Jönköping och Östergötland) men ingen av de 3 största landstingen bidrar till ökningen. Stora regionala skillnader tyder på att orsaken kan vara relaterad till det förebyggande programmet, som organiseras per landsting. NKCx arbetar just nu med att försöka hitta förklaringarna till ökningen.

Ytterligare nyheter i rapporten:

  • Fortsatt ökning av HPV-testning i Sverige: Under 2016 utfördes hela 157,000 HPV-tester.
  • Allt större del av landet anslutet till NKCx Processregister – kvalitetsdata kan ses i realtid. 
  • Rekordsnabba implementeringar av forskningsresultat: i) Gynekologisk utredning vid lätt cellförändring under 28 års ålder behövs inte – borttaget i nytt nationellt vårdprogram. ii) Ambitiös och nivåstrukturerad utredning vid cellförändringar i körtelepitel är nödvändigt – infört i nytt nationellt vårdprogram. 
  • NKCx deltar i internationalisering: i) Täckningsgrad för gynekologisk cellprovtagning kan nu sökas fram för 5 länder, som kopplat sina kvalitetsregister till hemsidan www.nordscreen.org ii) European Union Screening Report med kvalitetsdata för all cancerscreening i EU publicerad.

Läs mer om kvalitetsregistret och ladda ner årsrapporten