Landstingen koncentrerar fler canceråtgärder

Sidan publicerades 12 juni 2017

Alla landsting/regioner har beslutat följa RCCs rekommendation att koncentrera ytterligare tre cancerbehandlingar till två ställen i landet.

Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderade i december 2016 landstingen och regionerna att godkänna och tillämpa nationell koncentration av tre åtgärder inom cancerområdet.

Samtliga landsting och regioner har nu beslutat i enlighet med rekommendationen. Besluten innebär att från och med 1 november 2017 ska

  • kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer utföras vid 2 nationella vårdenheter
  • kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottskörtel- och periampullär cancer utföras vid 2 nationella vårdenheter
  • retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer utföras vid 2 nationella vårdenheter
  • De två nationella vårdenheter som ska utföra de tre åtgärderna är i samtliga fall Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med de nya besluten är nu totalt 10 åtgärder inom cancervården nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Inför starten

Representanter från RCC kommer efter sommaren att besöka de kliniker vid sjukhusen som ska svara för de nya nationella vårduppdragen. Samverkan med inremitterande och uppföljande landsting samt ansvaret för att driva nationell multidisciplinär konferens är frågor som då kommer att tas upp.

RCC i samverkan avser även att två år efter driftstart följa upp de nationella vårdenheternas arbete och resultat.