Hodgkins och T-cellslymfom får nya vårdprogram

Sidan publicerades 12 juni 2017

Nu finns två nya nationella vårdprogram inom lymfomområdet tillgängliga, för Hodgkins lymfom och T-cellslymfom.

I båda fallen är detta de första vårdprogrammen som utformats efter RCC:s riktlinjer. För Hodgkins lymfom innefattar programmet bland annat nyheter i behandling av avancerade stadier av klassiskt Hodgkins lymfom, och i behandling av nodulär lymfocytdominerad typ. 

T-cellslymfom innefattar en heterogen grupp av kliniskt väldigt olika typer av sjukdomar. - Vårdprogrammet innehåller detaljerade beskrivningar av dessa ur både diagnostisk och klinisk synvinkel, och vi räknar med att detta kommer att bli till stor praktisk nytta för såväl patologer som hematologer/onkologer, säger Mats Jerkeman, ordförande vårdprogramgruppen för lymfom.

mats j

Ta del av vårdprogrammen här