Beatrice Melin ny ordförande för RCC i samverkan

Sidan publicerades 29 juni 2017

Beatrice Melin har i veckan utsetts till ny cancersamordnare vid SKL samt ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2017, då hon avgår som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr.

Beatrice MelinBeatrice Melin är professor i onkologi och forskare inriktad på uppkomstmekanismer och genetik. Som cancerläkare jobbade hon tidigare med blodcancer, ben- och bindvävstumörer, unga vuxna med cancer och ärftlig cancer. De senaste sex åren har hon delat sin tid mellan forskningen och uppbyggnaden av RCC Norr.

Inlånad till SKL

Beatrice Melin lånas nu in till SKL från Landstinget i Västerbotten och Umeå universitet och ska på ett liknande sätt arbeta deltid 50 procent med de båda uppdragen för SKL och RCC. Hon kommer att stödjas i uppgifterna av dels Helena Brändström, som därmed får en bredare roll än idag, dels de sex RCC-cheferna, som växelvis kommer att vara vice ordförande i RCC i samverkan.

– Det är ingen lätt uppgift att ta över stafettpinnen efter Gunilla. Men med bra stöd och lagarbete tillsammans med alla sex RCC-chefer och cancerteamet på SKL så kommer det gå bra. Nationella cancerstrategiarbetet går nu in i andra andningen och behöver tålamod och uthållighet. Vi har kommit en bra bit på väg men det finns ännu väldigt många saker som behöver förbättras. Jag hoppas kunna bidra med att få fler pusselbitar på plats, säger Beatrice.

Rekryteringen av en efterträdare till Gunilla Gunnarsson har tagit tid, bland annat för att det handlat om ett tidsbegränsat uppdrag, men också för att det varit svårt att hitta rätt person som kan ta uppdraget i sin helhet.

– Det är fantastiskt att ha fått vara en del av cancerstrategiarbetet och uppbygganden av nationell samverkan. Nu står RCC inför nya utmaningar och det känns bra att få lämna över till en så kompetent efterträdare, som både känner RCC väl och har fokus på cancerpatienternas bästa, menar Gunilla Gunnarsson, som lämnar sina uppdrag i september.