Årsrapport från Cystektomiregistret

Sidan publicerades 5 juli 2017

Årsrapport för 2016 visar på förbättrad följsamhet till nationella riktlinjer för urinblåse- och urinvägscancer.

Rapporten från Cystektomiregistret för 2016, det sjätte året den prospektiva registreringen pågått, ligger relativt väl i linje med tidigare årsrapporter. Användningen av neoadjuvant kemoterapi fortsätter öka utan att det verkar ge någon påverkan på andelen allvarliga komplikationer. Detta är tillfredställande och i enlighet med vårdprogrammet. I år påbörjas även en mer noggrann onkologisk registrering bland annat avseende typ och följsamhet till given kemoterapi vilket inte funnits tidigare.

Det finns mindre ändringar i en del registrerade parametrar men det är för tidigt att säga om detta enbart är slumpvisa variationer eller trender. Antalet sjukhus som genomför cystektomi minskar dock.
Täckningsgraden kan ännu inte redovisas eftersom data från socialstyrelsen saknas, men preliminärt ser den mycket god ut i nästan alla regioner. Det pågår en process för validering av registret.

Rapporten hittar du här