Nyheter

Samverkan
"RCC-modellen ett föredöme"

Cancerstrategin och RCC lyftes fram som ett föredöme under Cancerdagen i Almedalen. En så gott som fullsatt aula fick höra positiva politiker och andra paneldeltagare lovorda RCCs arbete. Nivåstrukturering, nationella kunskapsstöd och standardiserade vårdförlopp nämndes som goda exempel.

Samverkan
Årsrapport från Cystektomiregistret

Årsrapport för 2016 visar på förbättrad följsamhet till nationella riktlinjer för urinblåse- och urinvägscancer.