6
JUL
2017

Samverkan

"RCC-modellen ett föredöme"

Cancerstrategin och RCC lyftes fram som ett föredöme under Cancerdagen i Almedalen. En så gott som fullsatt aula fick höra positiva politiker och andra paneldeltagare lovorda RCCs arbete. Nivåstrukturering, nationella kunskapsstöd och standardiserade vårdförlopp nämndes som goda exempel.


5
JUL
2017

Samverkan

Årsrapport från Cystektomiregistret

Årsrapport för 2016 visar på förbättrad följsamhet till nationella riktlinjer för urinblåse- och urinvägscancer.