Nya kodningsvägledningar

Sidan publicerades 31 januari 2017

Nya kodningsvägledningar för standardiserade vårdförlopp finns nu publicerade på cancercentrum.se. Det finns även en ny förteckning över samtliga KVÅ-koder.

Uppföljning av standardiserade vårdförlopp sker via landstingens vårdadministrativa IT-system. För att registrering och rapportering av mätpunkterna ska bli enhetlig har Socialstyrelsen utvecklat ett antal så kallade KVÅ-koder, kodverk för vårdåtgärder.

Kodningsvägledningar

De nya kodningsvägledningarna för 2017 finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt separata filer med kodningsvägledning per diagnos.

Förteckning över samtliga KVÅ-koder

Det finns även en ny förteckning över samtliga KVÅ-koder för alla vårdförlopp, inklusive de vårdförlopp som införs under 2017. Det är en ny, uppdaterad version som skiljer sig från den version som publicerades på Socialstyrelsens webbplats i november.

Ta del av de nya kodningsvägledningarna och den nya förteckningen.