15 miljoner för att utveckla screening och rehabilitering

Sidan publicerades 27 januari 2017

Sveriges kommuner och landsting tilldelas 5 miljoner kronor för att ytterligare främja samordning inom cancerscreening och 10 miljoner kronor för rehabilitering av bäckenkomplikationer vid cancer. Medlen gäller för 2017 och ges inom en överenskommelse med Regeringen.

Den 20 januari tog Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslut om en överenskommelse för att stärka insatserna för kvinnors hälsa. Inom överenskommelsen, som gäller från 2017 till 2019, finns särskilda medel för att utveckla cancervården.

Screening

SKL tilldelas fem miljoner kronor under 2017 för att främja regional och nationell samverkan inom cancerscreening. Målet är ett jämlikt och högt deltagande. Under året ska särskilt fokus läggas på IT-stöd och patientsäkerhet inom screening för livmoderhalscancer.

Rehabilitering av bäckenkomplikationer

Under 2017 får SKL även tio miljoner kronor att fördela till de sjukvårdsregioner som fortsätter utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och rehabilitering av bäckenkomplikationer vid cancer. Regionala cancercentrum ansvarar för att redovisa och sprida erfarenheter av patientdelaktighet och multidisciplinärt och multiprofessionellt teamarbete vid arbete med komplikationer och seneffekter i bäckenet.

Del av en längre satsning

Satsningarna gällande screening och bäckenrehabilitering påbörjades 2016. Nu har en treårig överenskommelse beslutats gällande 2017-2019. I årliga avstämningar med regeringen diskuteras fortsatta medel och inriktningar för arbetet under 2018 och 2019.