Världscancerdagen 2017

Sidan publicerades 7 februari 2017

För åttonde året i rad arrangerade Nätverket mot cancer ett välbesökt och uppskattat seminarium under den internationella Världscancerdagen den 4 februari i Stockholm. Sjuksköterskor i cancervård blev genom ordföranden Cecilia Olsson, utnämnda till årets Cancernätverkare 2017.

Återigen arrangerade Nätverket mot cancer med ordförande Katarina Johansson i spetsen ett mycket givande och uppskattat seminarium där kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation lyftes.  På plats var bland andra politiker, företrädare för sjukvården, patientföreningar, läkemedelsbranschen och media.

Prioriterade frågor för bättre cancervård, en nationell canceragenda och projekt för en mer jämlik cancervård - var några av ämnena som diskuterades. Under dagen framfördes flera positiva omdömen om RCC och speciellt ”Botkyrkaprojektet” från beslutsfattare på olika nivåer, lokala politiker från hela landet, sjukvårdsministern och deltagare. 

Jämlik vård - Botkyrkaprojektet

Erfarenheter delades från det interkulturella informationsprojektet i Botkyrka kommun - Goda vanor för ett friskare liv, även kallat Botkyrkaprojektet. Projektdeltagare berättade hur man via befolkningen i Botkyrka kommun ökade invånarnas möjligheter att få kunskap om cancer och hur man minskar risken att drabbas. 

Läs mer om Botkyrkaprojektet 

Årets cancernätverkare - Sjuksköterskor i cancervård 

En av Nätverket mot cancers viktigaste frågor är att alla cancerpatienter har tillgång till en kontaktsjuksköterska, vilket är fastslaget i den nationella cancerstrategin. Föreningen Sjuksköterskor i cancervård bidrar genom sitt engagemang och arbete till att förverkliga detta och tilldelas därför utmärkelsen Årets Cancernätverkare. Tidigare pristagare är Gunilla Gunnarsson, ordförande RCC i samverkan och Roger Henriksson chef RCC Stockholm Gotland.

Läs mer om Nätverket mot Cancer