Vårdprogram på remiss

Sidan publicerades 1 februari 2017

Ett nytt vårdprogram för njurcancer har nu gått ut på remissrunda 1 och är publicerat på webben. Samtidigt är fyra andra vårdprogram ute på remissrunda 2. I alla vårdprogram som är på remiss finns information om hur du lämnar synpunkter och sista svarsdatum.

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webben. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. Nedan framgår vilka vårdprogram som nu är ute på remiss.

Läs mer och ta del av remissversionerna

Remissrunda 1

Njurcancer

Remissrunda 2

Cancerrehabilitering
Hodgkins lymfom
Malignt melanom
T-cellslymfom