Uppdaterat vårdprogram för bukspottkörtelcancer

Sidan publicerades 18 december 2017

Vårdprogramgruppen för bukspottkörtelcancer har uppdaterat det nationella vårdprogrammet.

Det nya vårdprogrammet innehåller flera förändringar:

  • Vårdprogrammet innehåller förändringar i adjuvant onkologisk behandling, och ytterligare evidens för kirurgisk postoperativ vård har lagts till. Patologins roll har utvecklats och blivit tydligare. Ett översatt KVAST-dokument för patologiutvärdering är tillagt i denna upplaga.
  • Diagnosen IPMN har fått ett eget kapitel och den rekommenderade uppföljningstiden för detta tillstånd har förlängts.
  • Det finns ett nytt kapitel om egenvård och patientorganisationen PALEMA för cancer i pankreas, lever och matstrupe/magsäck har också författat ett avsnitt om egenvård och patientupplevelser.
  • Efter synpunkter i den andra remissrundan har rekommendationerna för uppföljning av IPMN justerats och det har även gjorts justeringar i rekommendationerna för onkologisk behandling.

Sedan det förra vårdprogrammet har en regional centralisering rekommenderats av RCC och beslutats av SKL. Centraliseringen ska gälla från slutet av 2017. Samtidigt togs det beslut om att lokalt avancerad pankreascancer med behov av artärrekonstruktion ska koncentreras till två enheter, Stockholm och Göteborg, och i dessa fall ska ingreppet utföras under kontrollerade studieformer.

Nationellt vårdprogram för bukspottkörtelcancer