Verksamheten igång vid tre nya nationella vårdenheter

Sidan publicerades 4 december 2017

Arbetet vid de nationella vårdenheter som i somras fick i uppdrag att bedriva tre högspecialiserade cancerbehandlingar, har nu startat. Från 1 november delar tre vårdenheter vid Karolinska universitetssjukhuset respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset på ansvaret för tre nationella vårduppdrag som rör testikel-, bukspottkörtel- och gallvägscancer.

Landsting och regioner beslutade tidigare i år att nationellt koncentrera tre komplicerade cancerbehandlingar till två universitetssjukhus. Behandlingarna det gäller är kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer, kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.

Nu har tre nationella vårdenheter etablerats vid dels Karolinska Universitetssjukhuset dels Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och verksamheten är igång sedan den 1 november.

En gemensamt framtagen information till utredande och remitterande enheter finns tillgänglig för respektive behandling.

Information till utredande och remitterande enheter för: