Socialstyrelsens uppföljning av SVF visar positiva effekter

Sidan publicerades 1 december 2017

Satsningen på att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården har satt ökat fokus på utveckling av vårdens processer och samarbete mellan olika verksamheter. Det menar Socialstyrelsens i sin tredje lägesrapport från landstingens och RCCs genomförande av satsningen på kortare väntetider i cancervården.

I uppföljningsrapporten som överlämnades till regeringen igår konstaterar Socialstyrelsen att landstingen och regionerna har fortsatt sitt arbete med att utveckla långsiktigt hållbara och lokalt anpassade lösningar, och att väntetiderna därmed kortats för många patienter.

Socialstyrelsen bedömer att nationell samsyn, ett gemensamt språk och utrymme för lärande och lokala anpassningar är de främsta framgångsfaktorerna som långsiktigt bidrar till att korta väntetiderna för patienterna. Samtidigt ser de att bristande tillgång till nyckelkompetenser, samt att processorienterade arbetssätt inte alltid tillämpas inom och mellan alla inblandade verksamheter, är avgörande utmaningar inför det fortsatta arbetet.

Ladda ner rapporten från Socialstyrelsens webb

Socialminister Annika Strandhäll menar i en kommentar till rapporten att vi är på rätt spår i cancervården, men att mer behöver göras.

– Ingen ska behöva vänta en enda dag för länge, de standardiserade vårdförloppen visar att det är möjligt att snabbare få rätt hjälp. Men vi ser också att kompetensförsörjningsfrågorna är avgörande, vi behöver åtgärda den bristande tillgången på specialister både bland läkare och sjuksköterskor, uppger hon i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Se pressmeddelandet på Socialdepartementets webb