Nytt nationellt vårdprogram

Sidan publicerades 4 december 2017

Det nationella vårdprogrammet för Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg finns publicerat på cancercentrum.se.

I vårdprogrammet sammanfattas när sarkom bör misstänkas och vilka remiss- och utredningsvägar som bör tas. Vårdprogrammet korrelerar mot det Standardiserat vårdförlopp som finns sedan april 2017.

Några av de viktigaste aspekterna i vårdprogrammet är

  • Att misstänkta sarkom bör remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet och att sarkombehandlingen ska bedrivas centraliserat.
  • Att tydliga riktlinjer för hur bild- och vävnadsburen diagnostik bör genomföras nu finns.
  • Att vikten av en multidisciplinär konferens framhålls.
  • Att nytillkomna läkemedels plats i behandlingsalgortimen vid avancerat mjukdelssarkom lyfts fram.

Vårdprogrammet riktar sig till vårdpersonal som utreder och behandlar sarkom och har det övergripande målet att ge en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad sarkom, så att variationerna mellan olika landsting och sjukhus minimeras.

Ta del av vårdprogrammet här